Passies verzekeren is een kunst

Vander Haeghen & C ° is sinds 20 jaar

gespecialiseerd in het onderschrijven van bijzondere risico’s.

De doelstelling van ons bedrijf, dat 21 personen telt, blijft ongewijzigd :

een luisterend oor bieden en onze beroepservaring voor u ter beschikking te stellen.

Wij treden op als vertegenwoordiger voor een aantal Europese verzekeringsmaatschappijen

en herverzekeraars die ons de bevoegdheid geven om risico’s te accepteren.

Wij werken samen met meer dan 700 Belgische en Europese makelaars.

Vragen ?