Donation Cover / Overlijden Alle Oorzaken

Ongeval

Ik geef, jij geeft, wij geven

Een schenking is een interessante manier om uw vermogen over te dragen terwijl u nog leeft en de nadelen van een onvoorbereide successie te vermijden. Een niet-geregistreerde schenking is perfect legaal.

Dat kan gebeuren door middel van een handgift, via de bank of bij een buitenlandse, doorgaans Nederlandse, notaris. Een dergelijke schenking houdt echter een zeker risico in. Want als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking sterft, zullen de begunstigden op deze transactie hoge successierechten moeten betalen.

Wat als er een waarborg bestond om uw schenking te beschermen, zodat u op beide oren kunt slapen?

Vander Haeghen & Co biedt u de formule Donation Cover, een waarborg die financieel veel voordeliger is dan de schenkingsrechten. Zo gaat de vreugde om te geven gepaard met het plezier om te krijgen.

Een niet geregistreerde schenking is perfect legaal. Denk aan een handgift, schenking door bankoverschrijving of een schenking verleden voor een buitenlandse, meestal Nederlandse, notaris. Er is echter een behoorlijk risico aan verbonden. Als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, zullen de begunstigden alsnog hoge successierechten moeten betalen op deze transactie. Dat risico kan vermeden worden door de schenking toch te laten registreren en schenkingsrechten te betalen die 3,5 of 7% bedragen, afhankelijk van het gewest waar u woont.

Veel voordeliger is echter het afsluiten van een schenking verzekering.

  • De schenkingsverzekering Donation Cover keert u een kapitaal uit dat overeenkomt met de eventueel verschuldigde successierechten in geval van overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking.
  • Financieel voordeliger dan schenkingsrechten : de premie van Donation Cover bedraagt slechts een fractie van de successierechten die u moet betalen bij het registreren van de schenking.
  • De kritieke periode van 3 jaar, of langer, is volledig afgedekt.
  • Eenvoudige medische formaliteiten.
Share This