Filmverzekering

Speciale Risico’s

Uw filmproject gedekt van a tot z

U bent als filmproducent, regisseur of beheerder van een reclamebureau betrokken bij het maken van een film? Gedurende gans dit project, van pre- tot postproductie, kunnen zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot uitstel, vertraging of zelfs annulering van de filmproductie.

De Filmverzekering van Vander Haeghen & C° geniet sinds jaren het volledige vertrouwen van professionelen. Wij dekken op elk moment alle specifieke risico’s die kunnen optreden bij het maken van een film. Het kan immers altijd gebeuren dat de opnames een vertraging oplopen, onderbroken of stopgezet worden omwille van “schade schade” aan het materiaal, decor, kostuums en accessoires of ziekte van een acteur. Schade aan negatieven en videodragers kan ervoor zorgen dat u heel het project in het water ziet vallen vlak voor uw filmproductie in de zalen komt. Burgerlijke aansprakelijkheid en individuele ongevallen zijn eveneens gedekt via onze polis.

U bent producent of regisseur voor film, reclame…

Op elk ogenblik, van pre-productie tot post-productie, zijn onvoorziene omstandigheden een risico die dramatische gevolgen met zich mee kunnen brengen. Wij bieden u sinds enkele jaren de aangepaste dekking waarvoor wij het volledige vertrouwen genieten van de filmindustrie.

Wat dekken wij?

Vertraging, onderbreking, stopzetting van het filmen of van de opnames :

 • Terugbetaling van de kosten tengevolge van de afwezigheid van een noodzakelijk persoon voor de opname van de film, onbruikbaarheid van de plaats van de opname, materiaal, decor, kostuums en accessoires.

Schade aan het materiaal, decor, kostuums en accessoires :

 • Dekking van de schade aan het geleende of gehuurde materiaal.
 • Tenlasteneming van de bijkomende kosten voor de huur van vervangingsmateriaal.
 • Dekking van de herstellingskosten of van de terugbetaling bij verdwijning, vernietiging of beschadiging van het decor, de kostuums en accessoires.

Negatieven en videodragers :

 • Terugbetaling van de herstellingskosten van de negatieven of videodragers die beschadigd werden ten gevolge van een gebeurtenis waardoor ze onbruikbaar zijn tijdens en/ of na de opname.

Burgerlijke Aansprakelijkheid :

 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de regisseur/producent voor de schade veroorzaakt aan derden tijdens de opname, de opbouw en afbraak.
 • Schade aan de gehuurde of geleende gebouwen (met inbegrip van de inhoud) gebruikt voor de opname.

Persoonlijke ongevallenverzekering :

 • Dekking op maat (overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid en medische kosten) voor de acteurs, het personeel, de figuranten, enz…

Tax Shelter :

 • Dekking van het fiscale voordeel van de investeringsmaatschappijen voor de betreffende film of audiovisuele productie.

Enkele concrete gevallen :

 • De productie wordt uitgesteld door een ongeval van de regisseur
 • Door het overlijden van een acteur wordt de productie geannuleerd
 • De auto waarvoor u een reclamespot moet draaien geraakt niet tijdig op de opnameplaats
 • De numerieke opnames of de negatieven zijn niet meer bruikbaar en u moet de beschadigde scènes opnieuw opnemen
 • De opslagplaats of bepaalde opnamelocaties branden uit
 • De decors, kostuums en accessoires die voorzien waren voor de grote eindscène worden beschadigd.
Share This