Golf Guard Insurance

Speciale Risico’s

Ook als winnaar golft u zonder zorgen

Als fervent golfliefhebber wilt u uw favoriete sport zorgeloos kunnen beoefenen. Onze Golf Guard Insurance biedt zowel de speler als het materiaal een optimale bescherming. Met de Golf Guard Insurance van Vander Haeghen & C° bent u volledig verzekerd bij het golfen. Niet alleen persoonlijke ongevallen tijdens het beoefenen van uw geliefde sport zijn gedekt. Wanneer u, wegens een ongeval, in de onmogelijkheid bent om te spelen, betalen wij uw lidgeld terug.

Vander Haeghen & C° vergoedt of dekt de herstelling van uw golfmateriaal na diefstal, accidentele schade of verlies tijdens de reis. Na diefstal of verlies komen wij eveneens tussen in de huur van vervangingsmateriaal ter plaatse. Slaat u de perfecte ‘hole in one’? Dan voorzien wij een forfaitaire vergoeding voor het rondje dat hierbij van u verwacht wordt.

Wat dekken wij?

Persoonlijke ongevallen
Wanneer de golfspeler getroffen wordt door een lichamelijk ongeval tijdens het beoefenen van golf, wordt in geval van overlijden of totale blijvende invaliditeit een vergoeding van € 25.000 betaald.

Terugbetaling lidgeld
Wanneer de verzekerde, wegens een ongeval, in de onmogelijkheid verkeert om te spelen, betaalt de ver- zekeraar hem het lidgeld terug tot maximaal € 2.500 en dit na een wachttijd van 60 opeenvolgende dagen. De terugbetaling gebeurt in verhouding tot de periode van ongeschiktheid.

Schade aan golfmateriaal
In geval van diefstal met inbraak, verlies tijdens de reisweg of accidentele schade aan de uitrusting die de verzekerde bezit, betaalt de verzekeraar de herstellingskosten of de aankoop van nieuw, gelijkaardig of evenwaardig materiaal ten belope van het gekozen bedrag. In elk geval blijft een vrijstelling van € 75 ten laste van de begunstigde.

Huur van vervangingsmateriaal
Als de verzekerde zich in het buitenland bevindt en zijn golfmateriaal raakt verloren tijdens de reisweg of wordt gestolen (met inbraak), zal de verzekeraar een som van € 75 terugbetalen voor de huurkosten van het vervangmateriaal.

Hole In one
Bij een « Hole in One » tijdens een officiële wedstrijd* zal de verzekeraar de begunstigde een forfaitaire vergoeding van € 200 overmaken. * Georganiseerd door een club

Tarief
Van toepassing per golfspeler als liefhebber. Forfaitaire premie vastgesteld op basis van het bedrag verzekerd in de sectie “Schade aan golfmateriaal”:

  • Gekozen bedrag : € 1.250, premie € 65*
  • Gekozen bedrag : € 1.850, premie € 90*
  • Gekozen bedrag : € 2.500, premie € 115*
  • Gekozen bedrag : € 3.750, premie € 140*
    * Taksen & kosten inbegrepen
Share This