Tentenverzekering

Speciale Risico’s

Uw tentevenement optimaal beschermd

Een huwelijksfeest, de jaarlijkse barbecue van de sportclub, een festival, een tentoonstelling…
Een tent is, zelfs in de winter, een flexibele manier om onderdak te bieden aan grote en kleine evenementen. Of u nu een professioneel verhuurbedrijf bent, een particulier of een onderneming die een eenmalig evenement organiseert, onze Tentenverzekering biedt u een optimale bescherming.

Onze Tentenverzekering dekt de materiële schade als gevolg van brand, storm en vrieskou. Ook springkastelen en tijdelijke structuren kunnen gedekt worden. De dekking geldt voor tenten die wereldwijd gebruikt worden. Tenten kunnen verzekerd worden op jaar-, week- of zelfs op dagbasis.

Ongeacht of u een professioneel verhuurbedrijf bent in tenten (dekking op jaarbasis), dan wel een particulier of onderneming die overweegt om tijdelijk een tent te huren voor een evenement (dekking lopend van enkele dagen tot meerdere weken), hebben wij een oplossing die beantwoordt aan uw behoeften.

Wat dekken wij ?

De accidentele schade, met inbegrip van :

 • Materiële schade door brand,
 • Materiële schade door storm,
 • Materiële schade door hagel.

Welke gegevens dient u aan de verzekeraar mede te delen ?

 • Een beschrijving (afmetingen en foto’s) van de te verzekeren voorwerpen
 • De plaats van de installatie
 • De gewenste looptijd van de dekking
 • De te verzekeren waarde : ofwel de aankoopwaarde voor tenten van minder dan 1 jaar oud, of de waarde op basis van expertise voor tenten ouder dan 1 jaar oud.
 • De verzekeringsnemer is verplicht om alle tenten te verzekeren waarvan hij eigenaar is.

Wat is de territoriale uitgestrektheid van de dekking?

Wij zijn in de mogelijkheid om tenten wereldwijd te verzekeren.

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

Op alle waarborgen is een vrijstelling ten belope van 10% van de schade van toepassing, met een minimum van € 250 per schadegeval.

Welke zijn de uitsluitingen?

 • Schade te wijten aan het opzetten en het afbreken van de tent
 • Vandalisme
 • Schroeischade

Is deze dekking beperkt tot tenten?

Neen, deze dekking kan ook afgesloten worden voor springkastelen en tijdelijke structuren (met uitsluiting van koepeltenten voor tennisvelden).

Share This